WERKWIJZE bij therapie

Kennismakingsgesprek

In een eerste kennismakingsgesprek wil ik graag luisteren waarover u zich zorgen maakt en wat u verwacht dat er verandert. 

Ik geef dan ook graag wat uitleg over mijn manier van werken en wat ik wel of niet voor u kan betekenen.  Ik vind het heel belangrijk dat we een goede ‘klik’ hebben met elkaar. 

Daarom beslist u zelf of u na dit eerste gesprek wil starten met een begeleiding of niet. 

Gescheiden ouders:

Graag nodig ik jullie beiden uit op het eerste kennismakingsgesprek. Als dit echt niet mogelijk is, is het belangrijk dat u de andere ouder op de hoogte brengt en hem/haar mijn contactgegevens bezorgt.

Wettelijk gezien mag ik kinderen pas individueel zien als beide ouders hiervoor hun akkoord geven. Ook therapeutisch vind ik het belangrijk dat kinderen weten dat hun beide ouders toestemming hebben gegeven om in therapie te gaan.

Als u hierover vragen heeft, aarzel niet om mij te contacteren.

Therapie

Indien u beslist om samen met mij verder te gaan, zal ik samen met u bekijken welke behandeling het meest aangewezen is en met wie er voornamelijk gewerkt zal worden (kind, ouders, ouders-kind, combinatie,...). Dit is afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van uw kind/jongere. We plannen dan meteen verdere afspraken in.

Werkwijze bij opvoedingsondersteuning 

Een eerste kennismakngsgesprek met u als ouder(s) vindt plaats in mijn praktijk. Ik probeer uw opvoedingsvraag en uw gezinssituatie duidelijk in kaart te brengen en antwoord te bieden op uw vraag. Misschien is dit gesprek voldoende om zelf terug aan de slag te gaan.  Mogelijks zijn er meerdere gesprekken nodig.  

Als u beslist om met mij verder in zee te gaan, stellen  we samen een plan van aanpak op. Als het aangewezen is om aan huis te komen om te observeren of om een bepaalde aanpak uit te proberen, zal dit ook met u besproken worden.

De verdere begeleiding kan bestaan uit gesprekken bij u thuis, in mijn praktijk of een combinatie van beiden.  Na elk begeleidingsgesprek wordt er bekeken of u een volgende afspraak wil plannen en zo ja wanneer en waar.

Ik probeer steeds zo kort als mogelijk en zo lang als nodig te begeleiden.